Týždeň mozgu v DSS a ZpS Stupava

Aj tento rok sme prijali pozvanie do DSS a ZpS Stupava na  „Týždeň mozgu“. Cieľom tejto  mezinárodnej aktivitou,je  upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť. Viacej sa hovorí o mozgových ochoreniach, spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou  je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Z tohoto dôvodu sa DSS a ZpS Stupava rozhodla hravou formou zadávať rôzne úlohy, v ktorých sme si trénovali pamäť. Na začiatok sme mali rozcvičku, aby sa nám okysličil mozog a rozcvičili sme si celé telo. Museli sme splniť jednotlivé úlohy, ako napríklad jednotlivým štátom priradiť ich mestá, doplňovanie slov, tajnička, doplňovanie mužských a ženských mien. Víťazmi sa stali všetci zúčastnený, každý bol odmenení medajlou. Na záver sme si spravili zopár spoločných fotografii. Rozlúčili sme sa a domov sme sa vrátili plný nových poznatkov a  zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.