Týždeň slovenských knižníc - slovo čítané i hovorené

Aj u nás v DSS sme sa snažili pozitívne zviditeľňovať knižnicu ako kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.  V súčasnosti knižnice na Slovensku sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Počas tohto podujatia vniklo množstvo zaujímavých  aktivít a výstupov.