Návšteva Mikuláša v DSS 2019

6. 12. medzi nás zavítal dlho očakávaný Mikuláš s anjelmi, čertmi a so škriatkami. Tento rok sa prezliekol do kostýmov sociálne a psychologička. Spoločne sa sme sa stretli u pani riaditeľky a potom sme sa rozdelili na 2 skupiny. Každý Mikuláš spolu so svojou družinou sa vybral na svoju budovu.  Prijímatelia si pripravili krátku básničku a sľúbili, že budú poslúchať a nebudú si robiť navzájom zle. Mikuláš sa veľmi potešil a sľúbil, že nás navštívi aj o rok.