Recitačná súťaž v DSS Javorinská 2019

Už niekoľko rokov sa v zariadení DSS Javorinská,  na západnom Slovensku stretávajú najlepší recitátori, aby si zmerali svoje sily v prednese poézie alebo prózy. Keďže recitačná súťaž  patrí k naším obľúbeným podujatiam, tak sme sa samozrejme zúčastnili.  Naši prijímatelia sa svedomito pripravovali  už niekoľko týždňov vopred. Po príhovore nasledoval samotný prednes, občerstvili nás výbornou kávou a suchým pečivom. Na záver bolo vyhodnotenie a všetci súťažiaci  boli ocenení vecnými cenami a diplomami.