Predvianočná kapustnica v DSS

Pred Vianocami sme sa rozhodli, že si spravíme súťaž vo varení kapustnice.  Súťažili 3 družstvá sociálny úsek, zdravotný úsek  a tím prijímateľov. Okrem kapustnice sa podával pravý vianočný punč a nesmeli chýbať ani sladké pečivo ako: perníky, vínové rožteky a linecké. Panovala vianočná atmosféra, púšťali sme si vianočné koledy. Vyhodnotenie najlepšej kapustnice mala na starosti vedúca kuchyne s kolegyňami. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať najlepšiu kapustnicu, preto sa rozhodli, že víťazmi sa stanú všetky tri tými. Ďakujem všetkým zúčastneným.