Vianočné vystúpenie v CSS Budmerice

Centrum sociálnych služieb v Budmericiach nás pozvalo na predvianočné posedenie.  Naši prijímatelia pozvanie prijali a pripravili si so sociálnymi pracovníčkami krátku scénku ,,Živý Betlehem" priam autentickú atmosféru Ježišovho narodenia.  V drevenej maštali s jasľami si mohli prijímatelia CSS prezrieť  anjelov, Jozef, Máriu, troch kráľov, pastierov  a nechýbali ani naši  speváci.  Na záver  sme si spolu všetci  zaspievali Tichú noc. Okrem pripravovaného programu  sme si spoločne zaspievali niekoľko známych piesni a kolied.  Pochutnali sme si na výborných koláčikoch, slaných dobrotách a kávičke, panovala rodinná atmosféra.