Vianočná nadielka s posedením

Blížia sa ,,Vianoce" a tak sme sa spolu s našimi prijímateľmi  rozhodli pripraviť pre našich kamarátov a spolubývajúcich malý kultúrny program.  Stretli  sme sa dňa 20.12.2019 v priestoroch jedálne najprv na  budove č.1. Prijímatelia za doprovodu pracovníčok STÚ si pripravili Vianočné vystúpenie, spoločne za doprovodu gitary zaspievali niekoľko známych vianočných piesní a na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc. Potom sa skupina presunula na budovu č. 2 a program zopakovali. Po krátkom programe nasledovalo na oboch budovách občerstvenie, ktoré si tento rok napiekli naši prijímatelia za pomoci sociálnych pracovníčok. Po občerstvení sa začalo samotné rozdávanie darčekov.