Deň nevidiacich 2019

Dňa 13. novembra si celý svet  pripomína ,,Medzinárodný deň nevidiacich“, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky života ľudí so zrakovým postihnutím, zlepšiť ich zručnosti a zapojiť ich do spoločenského života. Pri tejto príležitosti si naša p. riaditeľka pripravila pre našich nevidiacich a slabozrakých prijímateľov príjemné posedenie pri dobrej hudbe, ovocnej torte a kávičke. Panovala pokoná a príjemná atmosféra. Dokonca jeden náš prijímateľ nám spestril toto posedenie a zahral nám na harmonike niekoľko známych, rezkých piesni.