Spievanie na ľudovú nôtu - DSS Plavcecké Podhradie 2019

DSS Plavecké Podhradie aj tento rok zorganizovalo 11. ročník Spievajme na ľudovú nôtu. Na tejto akcii sa tento rok zúčastnilo 18 zariadení, niektoré zariadenia sa tento rok  zúčastnili po prvýkrát. Tento rok sme si pripravili s našimi prijímateľmi tanečný program v krojoch so známymi piesňami. Zahrali nám krátku scénku, ktorá sa odohrávala na vidieku. Po vystúpení všetkých zariadení nám do tanca  hrala hudobná skupina Kabrňáci. Sprievodnou akciou bola prezentácia návrhov loga pre DSS Plavecké Podhradie. Celá akcia sa niesla v duchu ochrany životného prostredia, a to nepoužívaním plastov a separáciou odpadov. Tak ako každý rok víťazmi sa stali všetci, domov sme si priniesli diplom a krásnu keramiku.