Naši prijímatelia na hodoch v Báhoni

Už sem konečne prišli dlho očakávané  hody a kolotoče, na ktoré sme sa veľmi tešili. Po dobrej kávičke sme sa stretli  na dvore.  Spoločne sme sa vybrali na kolotoče, kde sme nás už čakal  pán starosta Ing. Patoprstým, ktorý nás na tieto kolotoče pozval. Aj napriek tomu, že sú naši prijímatelia dospelí, sa  veľmi tešili. Pán starosta nás nielen pozval na autodróm, ale sa s našimi prijímateľmi aj povozil niekoľko jázd. Boli to naozajstné hody, všetci sme boli spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili do nášho zariadenia. Pán starosta, ďakujeme!