Oslava jubilantov - júl 2019

Pri príležitosti oslavy jubilantov sme si pre našich prenajímateľov pripravili malé posedenie  ako prejav vďaky a úcty. Všetkým prítomným oslávencom  sa prihovorila pani riaditeľka, hlavná sestra a všetky sociálne popriali  všetko najlepšie k ich sviatku. Taktiež oslávencom zaspievali oslavnú pieseň ,,Živio". Na záver sme si zaspievali a zatancovali známe ľudová piesne.