Stavanie mája v DSS 2019

V posledný aprílový utorok nám počasie veľmi  neprialo, ale i napriek tomu v našom domove panovala dobrá a príjemná nálada. Vyobliekali sme sa do krásnych ľudových krojov a za doprovodu spevákov,  sme po príhovore pani Polakovičovej postavili Máj v jedálni, lebo vonku lialo. Spoločne sme si zanôtili a zatancovali tak, ako sa pri stavaní Mája patrí. Neodradilo nás ani počasie.