Pestrý deň - 8. ročník súťaže v poznaní prírody a ľudí

Organizátormi tejto výbornej akcie boli Bratislavský samosprávny kraj, DSS Rozsutec, Miestny úrad Lamač, Mestské lesy, Červený kríž, Dobrovoľný hasičský zbor a dobrovoľníci . Súťažili sme v rôznych disciplínach ako  prvú sme zvládli poskytovanie prevej pomoci, hod petangovou guľou na cieľ, orientácia v teréne, spoznávanie prírody, hasenie vodou. Po zvládnutí všetkých disciplín sme si spoločne  všetci mohli pochutnať na výbornom občerstvení.  Na záver bolo odovzdávanie medailí a diplomov, víťazmi sme boli všetci.  Ďakujeme usporiadateľom za výbornú akciu, na ktorej sa zabávali aj naši klienti a pevne veríme, že sa na budúci rok uvidíme zas.