Zimná grilovačka

Počas letných dní  často grilujeme na dvore.  Preto sme sa aj napriek zlému počasiu rozhodli zorganizovať grilovačku tak trochu inak. Za darované peniaze od BSK sme našim prijímateľom zakúpili elektrický gril. Grilovali sme v jedálni a celé popoludnie sa nieslo v  country štýle. Púšťali sme si táborákové piesne, niektorí si aj zatancovali a zaspievali.  Sociálne pracovníčky opekali výborné špekačky a klobásky.  Panovala príjemná atmosféra, všetkým sa veľmi páčilo.