Valentínska disco

Valentín je deň lásky a priateľstva. Ani tohto roku sme nezabudli na Svätého Valentína a tak,  sa v našom zariadení  konala diskotéka. Otvorila ju naša milá pani riaditeľka. Valentínskej diskotéky sa zúčastnili prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci. Do tanca nám hrali ľudové a cigánske pesničky.  Na diskotéke vládla zábava, tanec, smiech a dobrá nálada, ktorá sa šírila celou, valentínsky vyzdobenou sálou.