Vedomostný kvíz

Vedomostný kvíz - nič ľahšie! Súťažili sme v piatich disciplínach: čo vieme o športe, o hudbe, o prírode, o rozprávkach a ako poznáme mená zamestnancov. Hádzali sme kockou a podľa toho sa nám ušla otázka. Vedeli sme všetko! Sme šikovní!