Spomienka na zosnulých

Každý z nás má niekoho, s kým sa musel navždy rozlúčiť. Klienti nie sú výnimkou. Aj oni si našli tichú chvíľku a venovali ju spomienke na svojich blízkych zosnulých.