Veselé tekvičky

Po niekoľkých daždivých dňoch sa ukázalo slniečko, ako keby vedelo, že ideme vyrábať tekvičky. Každý podľa svojich možností. Niekto vyrezával, niekto maľoval, iný zase vyfarboval alebo otláčal krásne jesenné listy.  Spolu sme sa zabavili, areál krásne vyzdobili a z výsledku sme sa dlho tešili.