Plody Zeme - prehliadka výzdoby kostola

Hodová slávnosť kostola v Báhoni je už tradične a každoročne  spojená s výstavou nazývanou "Plody Zeme" . Výstava je inštalovaná v priestoroch kostola. Pozostáva z rôznych obrazcov s náboženskou tematikou, ktoré sú vyskladané z plodov tohtoročnej úrody. Šošovička, fazuľa, mak, obilie, múka, tekvičky, mrkvičky, uhorky jabĺčka, hrušky ...-, na čo si len spomeniete. Aj tento rok nás zástupkyňa dôchodcov oslovila a pozvala na prezentáciu našich diel.  Ruku k dielu priložil takmer každý. Po otvorení výstavy sme išli na  prehliadku výzdoby kostola. Keď sme si diela pozreli, prišiel za nami náš pán farár, spolu sme sa pomodlili a poďakovali za tohtoročnú úrodu a poprosili o bohatú úrodu aj na budúci rok. Spokojní sme sa vrátili domov.