Tradičné stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Aj tento rok si naši prijímatelia pre nás pripravili tanečno-spevácky program. Kde nám ukázali svoje schopnosti a zručnosti. Všetci boli odmenený vrúcnym potleskom.  Ako občerstvenie sme objednali z miestnej reštaurácie cigánsku. Po programe bola voľná zábava.