Návšteva knižnice spojená s výstavou Senec

V zariadení máme aj čitateľov, ktorí na knihy nezabúdajú ani vo vianočnom období. Návšteva knižnice spojená s výstavou obrazov v Senci je toho dôkazom.