Udeľovanie ocenenia v sociálnej oblasti

Bratislavská župa prostredníctvom svojho p. župana Juraja Drobu a prostredníctvom riaditeľky Odboru sociálnych vecí p. Marici Šikovej aj tento rok ocenila prácu a činy zamestnancov a klientov všetkých zariadení sociálnych služieb, ktoré patria do ich zriaďovateľskej pôsobnosti.  Pri tomto oceňovaní nechýbali ani naši zamestnanci a klienti. Za svoju prácu vykonávanú s láskou, obetavosťou, radosťou, s nadšením a hlavne zo srdca si boli ceny prevziať osobne. Prežili krásne popoludnie v príjemnej a dôstojnej atmosfére. Srdečná vďaka patrí organizátorovi ale aj našim oceneným za ich prínos pre svoje zariadenie.