Potulky po našej dedine

Každú stredu chodievame s našimi prijímateľmi do dediny na prechádzku. Vždy sa tešia na tento deň. Najprv sa všetci spoločne stretneme pri vrátnici a pomaličky sa vyberieme do dediny. Prejdeme sa po trhovisku a presunieme sa až k obchodu. Niektorí si spravia nákup v miestnom obchode alebo poprípade na trhu. Dnes sa väčšia skupinka našich obyvateľov stretla pred obecným úradom. Tam sme sa spoločne fotili a porozprávali.  Domov sme sa vrátili spoločne, po skupinkách. Bol to veľmi pekne strávený deň.