Hod na kôš je výhra

Pondelkové dni patria športu a preto sme sa rozhodli túto tradíciu nepokaziť. Po obede sme sa stretli na dvore pod gaštanom, aby sme si zasúťažili hodom na kôš. Zúčastnilo sa veľa súťažiacich, vládla pekná veselá atmosféra, každý súťažiaci po hode bol odmenený vrúcnym potleskom. Víťazom sa stali všetci zúčastnení. Každý bol odmenený sladkou odmenou.