Výsadba muškatov v DSS

Tento pekný májový deň, sme spolu s našimi prijímateľmi sociálnych služieb naplánovali výsadbu muškátov.  Tak ako každý rok aj dnes sme sa stretli na dvore. Pripravili sme si samo-zavlažovacie črepníky do ktorých sme si nasypali hlinu a hnojivo pre muškáty. Veľmi šikovní prijímatelia za pomoci sociálnej pracovníčky začali sadiť jednotlivé muškáty. Určili sme si jedného prijímateľa, ktorý  sa bude starať o túto novú výsadbu.