Vianočné trhy v Báhoni spojené s vystúpením prijímateľov 2018

 Na verejnom priestranstve pred obecným úradom si návštevníci trhov mohli nakúpiť vianočné ozdoby, med, ikebany, drobné darčeky pochutnať si na koláčikoch, cigánskej, zahriať sa vareným vínkom, punčom.  V  kultúrnom programe vystúpili aj naši prijímatelia z DSS. Okrem nás sa do programu zapojili aj deti ZŠ Báhoň.  Prišiel aj dlho očakávaný Mikuláš s anjelmi i čertom, ktorý deťom rozdávali za peknú básničku mikulášske balíčky.