Predvianočné pečenie v DSS

Hovorí, sa že Vianoce sú sviatky pokoja a radosti, lásky a porozumenia. K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí pečenie ,ozdobovanie   stromčekov, darčeky, slávnostne prestretý stôl a spievanie kolied. Preto sme sa rozhodli vytvoriť si spoločnú tradíciu, na ktorú budeme s láskou spomínať. Rozhodli sme sa spolu s našimi prijímateľmi upiecť vianočné perníky a iné sušienky. Spoločne sme si zaspievali vianočné koledy a rozprávali sme sa o vianočných tradíciách a zaspomínali na staré časy.