Recitačná súťaž v DSS Javorinská 2018

Recitačná súťaž  patrí k obľúbeným podujatiam, na ktorú sa naši prijímatelia svedomito pripravujú. Už niekoľko rokov sa v kolegiálnom zariadení DSS Javorinská,  na západnom Slovensku stretávajú najlepší recitátori, aby si zmerali svoje sily v prednese poézie alebo prózy. Po prednese všetkých zúčastnených sa podávalo výborné občerstvenie.  Na záver bolo vyhodnotenie a všetci súťažiaci  boli ocenení vecnými cenami a diplomami.