Poďakovanie

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. VOJTECHA GABOLTOV

086 02, Gaboltov 28, gaboltov@rimkat.sk Tel.: 054-47 941, IČO:31 99 79 45

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni

SNP 38

90084 Báhoň

 

Naše číslo:                                                                                     Vybavuje:                                                                                                       Gaboltov    č.j.:/2018                                                                                        Martin Huk, CSsR                                                                                         19.11.2018

Poďakovanie

Vážená pani riaditeľka, klienti a zamestnanci DSS PD v Báhoni!

Týmto sa chcem zo srdca poďakovať za Vami napísaný nekrológ p. Helenky Gúrovej, ktorý bol prečítaný pri jej pohrebných obradoch a tiež aj neskôr pri sv. omši vo farnosti jej spolurodákom. Veľmi ma oslovil jej príbeh a skryté hrdinstvá, ktoré má čo povedať každému človeku. Mňa osobne to veľmi povzbudilo,. Pani Helenku som nemal možnosť poznať osobne, tak ďakujem ešte raz za priblíženie jej života.

Nech odpočíva v pokoji!

A tiež sa chcem poďakovať za Vašu namáhavú a tak potrebnú prácu a starostlivosť o ľudí, ktorí sú nato odkázaní.

 

     S pozdravom

                                                                                                                     P. Martin Huk, CSsR  

                                                                                                                                 Farár