Ľudové misie v Báhoni

Misionári v DSS Báhoň

Po osemdesiatich rokoch sa v miestnej farnosti Báhoň konali Ľudové misie. Pátri redemptoristi mali vo svojom misijnom programe pripravené osobitné katechézy pre mužov, ženy, evanjelizačný program pre žiakov, venovali sa  tiež aj starším a chorým vo farnosti.  22. novembra navštívili aj naše zariadenie.  Stretnutie s pátrami - Ivanom a Róbertom bolo veľmi príjemné a povzbudivé pre mnohých našich prijímateľov, ktorí mali možnosť sv. spovede, prijatia pomazania chorých, sv. omše i rozhovoru s nimi. Mali tak jedinečnú príležitosť zastaviť sa, stíšiť sa a počúvať slová plné pokoja, lásky a radosti. Mottom Ľudových misií bola myšlienka zosnulého pápeža Svätého Jána Pavla II.  „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ Neuveriteľne ťažké slová, ale zároveň krásne a plné nádeje, nádeje pre našich prijímateľov i pre nás všetkých...