Nadácia SPP Program OPORA 2018

Zuzanin úspech

Naša klientka Zuzka už dlhšie snívala o tom, že vydá vlastnú zbierku básní. Vďaka Nadácii SPP sa jej to aj podarilo. Nadácia jej v rámci  grantového programu OPORA 2018 poskytla finančné prostriedky na zakúpenie počítača, ktorý sa stal jej každodenným sprievodcom a pomocníkom pri písaní vlastnej poézie. Napísala tridsaťtri básní, ktoré sa stali súčasťou jej prvej zbierky básní pod názvom „Odpusťte“. Zbierka je ilustrovaná vlastnými kresbami autorky a jej priateľov. Poéziu venovala v prvom rade svojmu synovi Maťkovi. Jej želaním je, aby si ju mohli prečítať aj zdraví  ľudia a aby videli, že aj ľudia so zdravotným postihnutím vedia tvoriť niečo, čo ostatných poteší a prinesie im radosť  zo života. Zuzana svoju prvotinu pokrstila  29. novembra v priestoroch DSS.

 „Vďaka Nadácii SPP a všetkým, ktorí Zuzane pomáhali.“