Návšteva Mikuláša v DSS 2018

Dňa 6.12. medzi našich prijímateľov zavítal dlho očakávaný Mikuláš s anjelom, čertom a škriatkom. Prijímatelia Mikulášovi za sladké prekvapenie povedali krátku básničku  alebo pesničku. Škriatok spravil zopár pekných fotiek na pamiatku. Nakoniec sa Mikuláš aj s pomocníkmi rozlúčili a sľúbili,  že nás o rok navštívia zas.