Vianočné trhy v Báhoni spojené s vystúpením klientov 2018