Vianočná nadielka s posedením

Blížia sa ,,Vianoce" a tak sme sa spolu s našimi prijímateľmi  rozhodli pripraviť pre našich kamarátov a spolubývajúcich malý kultúrny program.  Stretli  sme sa dňa 20.12.2018 v priestoroch jedálne v budove č.1. Prijímatelia za doprovodu pracovníčok STÚ si pripravili Vianočné vystúpenie ,,Živý Betlehem" priam autentickú atmosféru Ježišovho narodenia.  V drevenej maštali s jasľami nás mohli prekvapiť   autentickí anjeli, Jozef, Mária, traja králi, pastieri, a nechýbali ani speváci.  Na záver  sme si spolu všetci  zaspievali Tichú noc. Pre všetkých prítomných  sme mali pripravené občerstvenie, sladký jablčný punč a koláčiky, ktoré piekli naši prijímatelia za pomoci sociálnych pracovníčok. Po občerstvení sa začalo samotné rozdávanie darčekov.