Vianočné trhy vo Vištuku spojené s vystúpením klientov 2018

V obci Vištuk sa konali tradičné Vianočné trhy, na ktorých  nechýbal ani stánok s Vianočnými výrobkami našich prijímateľov. Opäť sme návštevníkov trhov prekvapili novými ozdobami na stromček, háčkovanými dečkami, keramickými výrobkami a inými peknými výrobkami. K príjemnej Vianočnej atmosfére sme prispeli Vianočným programom, ktorý tvorila krátka scénka pod názvom ,,Vianočný príbeh" a niekoľko známych Vianočných kolied. Naši prijímatelia spolu zo zamestnancami sa prezliekli za postavy z betlehema. Po vystúpení sa prijímatelia mohli občerstviť  výbornou cigánskou pečienkou, punčom a výbornými Vianočnými koláčikmi.