Deň otvorených dverí 2017

Po roku sme sa opäť zišli na podujatí DOD v našom zariadení a znova sme mali možnosť privítať medzi nami príbuzných a priateľov našich klientov i širokú verejnosť. S mnohými návštevníkmi sme sa stretli už deviaty krát a naše podujatie sa pomaly a isto stalo tradičným. Tak, ako v predchádzajúce roky, urobili sme všetko preto, aby sme nesklamali očakávania prítomných a pripravili sme pre nich zaujímavý celodenný kultúrny program sprevádzaný hudobným Triom Oborilovcov. Našich návštevníkov zaujali aj rôzne sprievodné podujatia a atrakcie pre deti i dospelých. Deti sa tešili najmä poníkom, trampolíne, nafukovaciemu hradu a maľovaniu na tvár. Samozrejme, nechýbalo ani chutné občerstvenie, osvieženie v podobe zmrzliny,  koleso šťastia s rozmanitými prekvapeniami a super nálada, o ktorú sa postarala najmä pani Gizka Oňová a príjemní hostia. Prišiel medzi nás aj predseda Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo so svojím sprievodom. Pán predseda venoval svoj vzácny čas rozhovoru s klientmi a zamestnancami, a tiež aj prehliadke práve zrekonštruovaného ženského oddelenia pre mobilné klientky, ktorú financoval v plnom rozsahu BSK. Zúčastnil sa tiež prehliadky nového altánku, na ktorý venovala finančné prostriedky  pani Katarína Kozmonová, teta našej zosnulej klientky Lenky, z vďaky za príkladnú starostlivosť o ňu počas ôsmich rokoch pobytu v našom zariadení.  Altánok „U Lenky“ počas DOD slávnostne otvorila pani riaditeľka OSV BSK Mgr. Michaela Šopová spolu s pani Kozmonovou a pánom starostom Ing. Ivanom Patoprstým. Užili sme si super deň, nabitý energiou a zaujímavými stretnutiami.  Dovoľujem si preto v tejto chvíli poďakovať všetkým zamestnancom, klientom, dobrovoľníkom, miestnemu obecnému úradu, pánovi starostovi a našim príbuzným za organizáciu, pomoc a podporu pri príprave a realizácii tohto podujatia. Zároveň veľmi pekne ďakujem všetkým sponzorom, pretože bez nich by nebolo možné túto akciu pripraviť. Vyslovujeme tiež poďakovanie nášmu zriaďovateľovi, Úradu BSK, za financovanie prevádzky nášho zariadenia a všetku pomoc a podporu. Keďže sa blíži leto a čas dovoleniek, prajeme vám všetkým, milí čitatelia, ich príjemné prežitie, načerpanie síl do ďalšieho obdobia a ak budete cestovať, šťastný a bezpečný návrat domov.