Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Kontakt

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni

  • Adresa: SNP 38, 900 84 Báhoň
  • Telefón: 033/645 51 56
  • Email: info@dssbahon.sk
  • Číslo darovacieho účtu: SK87 8180 0000 0070 0047 2704

  • Stránkové dni:
    Po - pi: 07:00 - 15:00

Poverená vedením DSS PD Báhoňa vedúca prevádzkovo-ekonomického úseku:

Ing. Jana Polakovičová 
033/645 51 56,150 klapka 12      0903 470 042 
email: peu@dssbahon.sk

Vedúca sociálno-terapeutického úseku:
Mgr. Soňa Schwantzerová 
033/645 51 56 klapka 24      0903 470 044
email: stu@dssbahon.sk

Vedúca zdravotného úseku:
Mgr. Andrea Buková 
033/645 51 56 klapka 32      0903 470 063
email: zu@dssbahon.sk

Psychológ:
Mgr. Martina Uličná 
033/645 51 56 klapka 29      0903 407 724
email: psycholog@dssbahon.sk

Personálne oddelenie:
Ľubica Kríhová 
033/645 51 56 klapka 16      
email: personalne@dssbahon.sk

Účtovné oddelenie:
Mária Kováčová 
033/645 51 56 klapka 16
email: uctaren@dssbahon.sk