Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Poďakovanie prijímateľom za dobrovoľnícku činnosť v DSS