Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Knižný veľtrh - Bibliotéka v Bratislave