Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Návšteva Špecialnej školy v Modre - prezentácia pomôcok pre nevidiacich klietnov