Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Popis Akcia
Lekársky nález Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Stiahnuť dokument
Vyhlásenie o majetku FO Uvedené tlačivo je potrebné vyplniť a úradne overiť. Stiahnuť dokument
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Riadne vyplnenú žiadosť spolu s prílohami zašlite na adresu poskytovateľa sociálnej služby. Stiahnuť dokument
Žiadosť o posúdenie odkázanosti Riadne vyplnené tlačivo s prílohami je potrebné adresovať odboru sociálnych veci ÚBSK. Stiahnuť dokument
Súhlas s ošetrením, vyšetrením, hospitalizáciou ... Súhlas je potrebné stiahnuť, doplniť požadované identifikačné údaje, priložiť kópiu rozhodnutia o ustanovení za opatrovníka a zaslať na adresu zariadenia. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31 / 2009 Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31 / 2009 bližšie upravuje činnosť a financovanie poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010 Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010, ktorým sa upravuje VZN č. 31/2009. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 39/2010 Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010, ktorým sa upravuje VZN č. 31/2009 v znení VZN 35/2010. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2011. Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2011, ktorým sa mení VZN č. 31/2009 v znení VZN 35/2010 a VZN 39/2010. Stiahnuť dokument
Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2014 Všeobecné záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa mení VZN 31/2009 v znení VZN 35/2010 a 39/2010 a VZN 43/2011. Stiahnuť dokument
Kritériá štandardov kvality Kritériá štandardov kvality Stiahnuť dokument
Etický kódex Etický kódex zamestnanca DSS PD Báhoň Stiahnuť dokument